Print

Др Александар Раковић

Виши научни сарадник
Биографија:

 • Датум и година рођења: 21. 6. 1972.
 • Место рођења: Београд.

Школовање

 • Факултет: 2004, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за историју.
 • Магистарска теза: 2007, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Катедра за историју Југославије, „Југословенска јавност и Ирска револуција 1916-1923“.
 • Докторска дисертација: 2011, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Катедра за историју Југославије, „Рокенрол у Југославији 1956-1968. Изазов социјалистичком друштву“.

Запослење

 • 2001-2003, Савезно министарство вера / Савезни секретаријат за вере
 • 2004-2008, Православни богословски факултет у Београду (ИД центар)
 • 2008, Архив Србије
 • 2008-2012, Министарство вера / Министарство вера и дијаспоре Републике Србије
 • 2012-, Институт за новију историју Србије

Област интересовања

 • Историја рокенрола и популарне културе, међународни односи, међуетнички односи, међуверски односи.

Допунске информације

 • Пре историје студирао је електротехнику на Електротехничком факултету у Београду. Самостално и у оквиру Пројекта Растко радио је на развоју и примени српске ћирилице у дигиталним технологијама.
 • Контакт: е-маил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | website: www.rakovic.rs

Библиографија


Монографије:

 • 1. Југословени и Ирска револуција 1916-1923, Београд: Службени гласник 2009, 289 страна.
 • 2. Универзитет и српска теологија: историјски и просветни контекст оснивања Православног богословског факултета у Београду, Београд: Православни богословски факултет 2010, 177 страна. (са Богољубом Шијаковићем)
 • 3. Рокенрол у Југославији 1956-1968. Изазов социјалистичком друштву, Београд: Архипелаг 2011, 642 стране.
 • 4. Југославија - Индонезија 1945-1967: истраживања и документа, Београд: Архив Југославије, 2014, 535 страна (аут. и прир. са Љубодрагом Димићем и Миладином Милошевићем).
 • 5. The University and Serbian Theology: The Historical and Educational Context of the Establishment of the Faculty of Orthodox Theology in Belgrade, Los Angeles: Sebastian Press, 2014, 133 pages (with Bogoljub Šijaković).
 • 6. Срби и религијски интервенционизам 1991–2015: Политички аспекти верских изазова српској држави и цркви после распада Југославије, Београд: Хришћански културни центар, 2015, 368 страна.
 • 7. Yugoslavia - Indonesia 1945-1967: research and documentation, Belgrade-Jakarta: Archives of Yugoslavia, National Archives of Indonesia, 2015, 545 pages (auth & ed with Ljubodrag Dimić and Miladin Milošević).
 • 8. Историја, вера, политика, Београд: Отачник, Православље, Бернар, 2016, 424 странe.

На Десетом међународном сајму књига "Трг од књиге" у Херцег Новом (2012) књига Рокенрол у Југославији 1956-1968. проглашена је за издавачки подухват године. Национални архив Индонезије доделио му је 2015. награду за "изванредну посвећеност заштити, чувању, истраживању и објављивању дипломатске архивске грађе" за књиге на српском и енглеском језику Југославија - Индонезија 1945-1967.

Приређени научни зборници:

 • Право, вера, култура: зборник радова међународног научног скупа Право и вера (Београд, 18-19. мај 2011); зборник радова и текстова Међуверског дијалога Србије и Индонезије (Београд, 7-9. април 2011), Београд: Православни богословски факултет, Правни факултет, Министарство вера и дијаспоре 2012, 275 страна. (са Владимиром Ђурићем)
 • Улога Српске православне цркве у очувању идентитета српске дијаспоре, Зборник радова округлог стола одржаног у Министарству вера и дијаспоре у Београду (21. мај 2012), Београд: Конгрес српског уједињења, Министарство вера и дијаспоре, Фондација Студеница 2012, 61 страна (са Славком Драшковић)
 • Турска – регионална сила?, Зборник радова научног скупа Института за европске студије (1. децембар 2012), Београд: Институт за европске студије 2013, 293 стране (са Мишом Ђурковићем). [ISBN 978-86-82057-45-1]

Чланци у научним часописима:

 • “Letter from Serbia: How Long O Lord?”, Chronicles: A Magazine of American Culture, Rockford Institute, Rockford-Illinois, March 2003.
 • „Ускршњи устанак у Ирској 1916. у Београдским новинама“, Зборник Матице српске за историју, бр. 75-76, Нови Сад 2007, 51-74.
 • „Употреба представе о Ирској револуцији у српско-хрватским споровима 1919-1923“, Токови историје, 1-2, Београд 2007, 107-132.
 • „Прилог за биографију српског патријарха Павла: Гојко Стојчевић, секретар Хора студената Православног богословског факултета“, Токови историје, 1-2, Београд 2008, 291-300.
 • „Бит мода, рокенрол и генерацијски сукоб у Југославији 1965-1967“, Етноантрополошки проблеми, 3, Београд 2011, 745-762. [ISSN 0353-1589, УДК: 78.067.26(497.1) 316.7-053.6(497.1)]
 • „Савез социјалистичке омладине Југославије и Музичка омладина Југославије у спору око рокенрола (1971–1981)“, Токови историје, 3, Београд 2012, 159-189. [ISSN 0354-6497; УДК: 78:316.75(497.1)"197/198" 78:061.2(497.1)"1971/1981" 78.067.26(497.1)"1971/1981"]
 • „Karlovci Seminary: From One Step to the Level of the Faculty (1914-1920) Towards Subsequent Recognition of the Faculty Level (1925-1933)“, Теолошки погледи, 2, Београд 2013, 583-598. [ISSN 0497-2597, УДК: 271.222(497.11)-754(497.113)ˈˈ1914/1933ˈˈ; 378.6:271.2(497.113) "1914/1933"]
 • „Short Existence of the Faculty of Eastern Orthodox Theology at the University of Zagreb 1920–1924“, Теолошки погледи, 3, Београд 2013, 951-976. [ISSN 0497-2597, УДК: 378.6:271.222(497.11)(497.5)"1920/1924"]
 • „Џон Ленон, левичарски активизам и југословенски социјализам“, Токови историје, 3, Београд 2013, 251-265. [ISSN 0354-6497, УДК: 141.82:929 Ленон Џ.(093.2) ; 316.323.72/.73]
 • „Неканонско деловање Румунске православне цркве у североисточној Србији (2001–2014) као изричити вид румунских геополитичких претензија“, Култура полиса, 24, Нови Сад 2014, 35-58 [ISSN 1820-4589, УДК: 271.2(498):27-24"2001-2014"]
 • „Изградња римокатоличке цркве Свете Ане у Шапцу (1928): хришћанско праштање православних Срба за злочине хрватских војника аустроугарске војске у Мачви (1914)“, Култура полиса, 25, Нови Сад 2014, 85-95 [ISSN 1820-4589, УДК: 27-523.4/.6:355.4(439.2)"1914"]
 • „Амерички извештаји о верским слободама у Републици Србији и контрааргументи из српске перспективе“, Теолошки погледи, 1, Београд 2014, 129-138. [ISSN 0497-2597, УДК: 342.731(497.1)"200/201" 322(497.1)"200/201" 327(497.1:73)"200/201"]
 • „Оснивање и рад Међурелигијског савета Министарства вера Републике Србије (2009-2012)“, Теолошки погледи, 2, Београд 2014, 315-322. [ISSN 0497-2597, УДК: 354.52(497.11)"2009/2012"]
 • „Студент о Богословском факултету Српске Православне Цркве (1965-1968)“, Теолошки погледи, 3, Београд 2014, 563-570. [ISSN 0497-2597, УДК: 27-242.6/-243.22-277]
 • „О несугласицама на Православном богословском факултету у Београду (1934-1941)“, Теолошки погледи, 1, Београд 2015, 81-90. [ISSN 0497-2597, УДК: 378.6:271.222(497.11)"1934/1941"(093.2)]
 • „Здравствене тегобе и смрт кипарског Архиепископа и председника Макариоса у југословенској штампи (1977) с посебним погледом на његов лик и дело“, Теолошки погледи, 2, Београд 2015, 339-350. [ISSN 0497-2597, УДК: 327(497.1:564.3)(046)]
 • „Употреба рокенрола у рату СР Југославије и НАТО пакта (1999): са освртом на претходно обликовање српске контракултуре деведесетих и потоње последице за популарну музику у Србији“, Култура полиса, бр. 28 , Нови Сад 2015, 387-402. [ISSN 1820-4589, УДК: 355.02:316.7]
 • „О смештању архивске грађе Међународног кривичног трибунала за ратне злочине у бившој Југославији (Хашког трибунала)“, Архив, бр. 1-2, Београд 2015, 25-36. [ISSN 1450-9733, УДК: 930.251:341.645.2]
 • „Додатак књизи Срби и религијски интервенционизам 1991-2015: о догађајима у другом, трећем и четвртом тромесечју 2015. године“, Теолошки погледи, 3, Београд 2015, 645-668 [ISSN 0497-2597, УДК: 271.222(497.11)-662:32(497)"2015"; 323.1(=163.41)(497)"2015"]

Радови у научним зборницима:

 • „Срби и српска ћирилица на глобалној светској мрежи“, Зборник радова са научно-стручног скупа у организацији Вукове задужбине, Народне библиотеке Србије и Одбора за стандардизацију српског језика, Београд 2002.
 • „Српска културна и просветна аутономија у Црној Гори“, репринтовано у: Права Срба у Црној Гори, Београд 2006, 39-43.
 • „Академска и политичка расправа о Богословском факултету током 1919. године“, Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, I, Зборник радова са научног скупа у оквиру пројекта Министарства науке 149037, Београд 2007, 110-125.
 • „Источно-православни богословски факултет Свеучилишта у Загребу 1920-1924“, Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, II, Зборник радова са научног скупа у оквиру пројекта Министарства науке 149037, Београд 2007, 221-238.
 • „Иницијативе за стицање високошколског статуса и накнадно признање факултетског ранга Карловачкој богословији (са освртом на сличан пример Задарске богословије) 1914-1933“, Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, III, Зборник радова са научног скупа у оквиру пројекта Министарства науке 149037, Београд 2008, 150-159.
 • „Предлози и расправе о високим богословским студијама у Краљевини Србији 1899-1914“, Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, IV, Зборник радова са научног скупа у оквиру пројекта Министарства науке 149037, Београд 2009, 104-116.
 • “The Interfaith Dialogue Serbia – Indonesia (2011), Positive Experience In Serbia’s State Policy” Proc. Round Table Knowledge Federation Dialog Belgrade 2011: Partial Versus Holistic Oriented Approaches, Symp. Quantum-Informational Medicine QIM 2011, Editors D. Karabeg, D. Raković, S. Arandjelović, M. Mićović, QUANTTES, HF, DRF, KF, Belgrade, ISBN 978-86-913659-3-6, pp. 185-190.
 • „Међуверски дијалог Србије и Индонезије (2011), позитивно искуство у државној политици Републике Србије“, Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, X, Зборник радова са научног скупа у оквиру пројекта Министарства просвете и науке 179078, Београд 2011, 353-359. [ISSN 1452-7804]
 • „Милан Стојадиновић и питање премештања седишта југословенског реис-ул-улеме из Београда у Сарајево“, Милан Стојадиновић: политика у време глобалних ломова, Зборник радова научног скупа Института за европске студије, Београд: Завод за уџбенике, Центар за конзервативне студије 2013, 243-257. [ISBN 978-86-17-18436-8]
 • „Југословенска државна политика и западна популарна музика (џез и рокенрол) током педесетих и шездесетих година 20. века“, Културе у дијалогу. Комуникација и културни утицаји, књ. 4, Зборник радова међународне научне конференције „Културе у дијалогу“, Београд: Филолошки факултет 2013, 91-110. [ISBN 978-86-6153-183-5]
 • „Увод – постаје ли Турска регионална сила?“, Турска – регионална сила?, Зборник радова научног скупа Института за европске студије, Београд: Институт за европске студије 2013, 7-14. (са Мишом Ђурковићем). [ISBN 978-86-82057-45-1]
 • „Турска иницијатива за уједињење Исламске заједнице у Републици Србији (2011)“, Турска – регионална сила?, Зборник радова научног скупа Института за европске студије, Београд: Институт за европске студије 2013, 233-249. [ISBN 978-86-82057-45-1]
 • „Државно-верски дијалог Републике Србије и Савезне Републике Југославије (2000–2013)“, Доситеј Обрадовић и верске слободе, Зборник радова научног скупа Задужбине „Доситеј Обрадовић“, Београд: Задужбина „Доситеј Обрадовић“ 2014, 131-143. [ISBN 978-86-87583-16-0, УДК: 2(497.11:491.1)]
 • „Међуверски дијалог Србије и Индонезије (2011–2013): допринос државној политици Републике Србије у очувању Косова и Метохије“, Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, 16, Зборник радова са научног скупа у оквиру пројекта Министарства просвете и науке 179078, Београд 2014, 202-209. [ISSN 1452-7804]
 • „Сведочења о рушењу Саборне цркве Светих апостола Петра и Павла у Шапцу и страдању у њој заточеног српског народа (1914)“, Православни свет и Први светски рат, Зборник радова међународног научног скупа „Православни свет и Први светски рат“, приредио Владислав Пузовић, Београд: Православни богословски факултет 2015, 161-168. [ISBN 978-86-7405-164-1, УДК: 271.222(497.11)-9"1914":341.322.5]