Штампа

Др Драган Алексић

Виши научни сарадник
Биографија:

 • Датум и година рођења: 07.11.1956.
 • Место рођења: Алексинац.
 • Школовање: Средња школа: 1975, Гимназија, Алексинац.
 • Факултет: 1980, Универзитет у Београду, Филозофски факултет.
 • Магистарска теза: 1984, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Група за историју Југославије, "Партизански одреди у западној Србији".
 • Докторска теза: 1997, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Група за историју Југославије, "Привреда Србије у Другом светском рату".
 • Запослење: 1981, Институт за новију историју Србије.
 • Област интересовања: Студентска штампа, руска емиграција у Краљевини Југославији, економска проблематика у медјуратном периоду и Другом светком рату.

Библиографија:
Монографије:
Привреда Србије у другом светском рату, ИНИС, Београд 2002, с. 374.

Грађа:

"Прво реаговање Француске на зближавање Краљевине Југославије и Трећег Рајха" Токови историје 3-4/2005, стр. 257-268.

Чланци и студије:

 • "Партизански одреди у западној Србији у зиму 1941/1942. године", Токови револуције 19, 1986, стр. 251-339.
 • "Студентска штампа у Београду после 1945. године", Зборник радова, Универзитет у Београду 1838, Београд 1988, стр. 952-969.
 • "Руски студенти емигранти на Београдском универзитету измедју два светска рата", Токови 1-2/1992, Београд 1993, стр. 43-59.
 • "Медјународни привредни положај Југославије пред Други светски рат", Србија у модернизацијским процесима 20. века, Зборник радова, Београд 1994, стр. 123-133.
 • "Удружења страних студената на Београдском универзитету", Идеје и покрети на Београдском универзитету од оснивања до данас, књ. 1, Београд 1989, стр. 187-197.
 • "Партизанске јединице у западној Србији почетком 1942. године", Зборник радова, Ваљевски крај у НОР-у 1941-1942, Ваљево 1991, стр. 65-73.
 • "Индустрија Србије и њене перспективе", Историја 20. века, 1-2, 1990, стр. 201-213.
 • "Прве мере немачке привредне политике у Србији 1941. године", Историја 20. века, 1/1995, стр. 85-93.
 • "Последице економске експлоатације Србије у Другом светском рату", Зборник радова, Балкан после Другог светског рата, Београд 1996, стр. 319-326.
 • "Површина и број становника на подручју Војноуправног команданта Србије", Токови историје, 1-4, Београд 1999, стр. 144-151.
 • «Прво реаговање Француске на зближавање Краљевине Југославије и Трећег рајха – Хитлерова стратегија у Југославији», Токови историје 3-4/2005, 257-277.
 • «Набавка ваздухопловног материјала из Чехословачке за потребе ваздухопловства војске и морнарице Краљевине Југославије, Токови исорије 1-2/2007, 43-64. ( коауторство)
 • «Подела Краљевине Југославије у светлу међународног права», Србија и Југославија, Београд 2007, 45 – 60.
 • «Основне карактеристике привредног развоја Краљевине Југославије с освртом на браничевски крај», Браничево у историји Србије, Пожаревац 2007 (зборник резимеа са међународног научног скупа одржаног 30. новембра у Пожаревцу), 5-7.
 • «Наоружање српске војске у Српско-турском рату 1876. године», Делиград од устанка ка независности (зборник радова са међународног научног скупа Делиград 1806 – Српско-турски рат 1876, одржаног у Алексинцу 2. септембра 2006), 257-271.
 • „Основне карактеристике привредног развоја Краљевине Југославије са освртом на Србију“, Браничево у историји Србије, Пожаревац-Београд, 2008, стр. 117-136.
 • „Франц Нојхаузен и привредна политика нацистичке Немачке у Србији“, Токови историје, 1-2/2008, стр. 301-318и др.

FaLang translation system by Faboba