Штампа

Др Бранка Прпа

Научни сарадник
Биографија:

 • Датум и година рођења: 05.04.1953.
 • Место рођења: Сплит.
 • Школовање: Средња школа: 1971, Гимназија, Сплит.
 • Факултет: 1985, Универзитет у Београду, Филозофски факултет Београд.
 • Докторска теза: 1996, Универзитет у Београду, Филозофски факултет у Београду, "Југославија као модерна држава у виђењима српских интелектуалаца 1918-1929 године".
 • Запослење: 1986, Институт за новију историју Србије.
 • 2002, Архив града Београда - директор.
 • Област интересовања: Историја XX века. Српски интелектуалци, историја идеја везаних за југословенску државу.

Библиографија:
Монографије:

 • "Српско далматински магазин, препородне идеје Срба у Далмацији 1836-1848", Сплит 1988, стр. 220.
 • "The Making of Yugoslavia (1830-1945)", u: Yugoslav's Ethnic Nightmare, The Inside Story of Europe's Unfolding Oredeal, Lawrence Hill Book, New York 1995, str. 37-57.

Чланци и студије:

 • "Између Истока и Запада – Културни идентитет и културно-цивилизацијска упоришта", Токови, 3-4, Београд 1997, стр. 7-29.
 • "Изабрани народи – страх и самоћа", Зборник радова са међународног скупа "Интеркултуралност версус расизам и ксенофобија", Београд 1998, стр. 109-117.
 • "Биљешке о Исидори Секулић – крвави национализми", Зборник радова "Србија у модернизацијским процесима 19. и 20. века. Положај жене као мерило модернизације", Београд 1998, стр. 294-299.
 • "Друштвени ангажман Слободана Јовановића у првим годинама постојања Краљевине СХС, Зборник радова "Слободан Јовановић, личност и дело", САНУ, књ. 90/91, Београд 1998, стр. 233-240.
 • "Књижевни север и женско питање", Зборник радова "Књижевни север (1925-1935)", Матица српска, Институт за књижевност и уметност, Нови Сад 1999, стр 267-275.
 • "Српски интелектуалци и изазов стварања прве југословенске државе", Дијалог повјесничара – историчара, 1, Загреб 2000.
 • "Два лица једне науке", Дијалог повјесничара – историчара, 2, Загреб 2000, стр. 71-79.
 • "Преиспитивање идентитета", Дијалог повјесничара – историчара, 2, Загреб 2000, стр. 189-201
 • "Монархија или република – дилема или мање важно питање у политичком животу Крањевине СХС", Дијалог повјесничара – историчара, Загреб 2001, стр. 291-301.