Штампа

Др Слободан Селинић

Виши научни сарадник
Биографија:

 • Датум и година рођења: 23.10.1975.
 • Место рођења: Бајина Башта.
 • Школовање: Средња школа: 1994, Гимназија, Бајина Башта.
 • Факултет: 1999, Универзитет у Београду, Филозофски факултет.
 • Магистарска теза: 2004, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за историју, "Снабдевање пољопривредним производима и исхрана у Београду 1960-1970".
 • Докторска теза: 2009, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за историју, "Југословенско-чехословачки односи. 1945-1955".
 • Запослење: 2002, Институт за новију историју Србије.
 • Област интересовања: Проучавање друштва у социјалистичкој Југославији и односа Југославије и Чехословачке после Другог светског рата.
 • Е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Библиографија:

Монографије:

 • 1. Beograd 1960–1970, snabdevanje i ishrana, Beograd, 2005, 529 strana.
 • 2. Jugoslovensko-čehoslovački odnosi 1945–1955, Beograd, 2010, 715 strana.
 • 3. Jugoslavija i svet 1945–1950. Hronologija, Beograd, 2010, 483 strane (koautor D. Bajagić).
 • 4. Партија и дипломатија у Југославији 1945–1952, Београд, 2013, 425 страна.
 • 5. Србија и језички сукоб у Југославији 1967, Београд, 2017, 473 стране.

Чланци:

 • 1. „Снабдевање Београда прехрамбеним производима шездесетих година двадесетог века“, Београд шездесетих година XX века, Београд 2003, стр. 96–118.
 • 2. „Београдске пијаце шездесетих година 20. века“, Историја 20. века, 1, 2004, стр. 81–96.
 • 3. „Друштвена исхрана у Београду, 1945–1970“, Годишњак града Београда, Књ. XLIX–L, 2002–2003, стр. 245–270.
 • 4. „Време 'тачкица' у исхрани Београђана (1945–1950)“, Годишњак за друштвену историју, Год. X, свеска 1–3, 2003, стр. 171–191.
 • 5. „Ishrana u Beogradu (1945–1970) – Život iza 'gvozdene zavese'“, Velike sile i male države u hladnom ratu 1945–1955, slučaj Jugoslavije, Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije , Beograd, 3–4. novembar 2003, Beograd, 2005, str. 287–300.
 • 6. „Urbanizacija socijalističkog Beograda, Istorijski pogled na neke aspekte urbanizacije Beograda 1945–1970“, Tokovi istorije, 3–4/2005, str. 182–204.
 • 7. „О задругарству у Жупи, Рад Задружног савеза у 1948. години као извор за историју Александровца“, Жупски зборник, 1 2006, стр. 143–160.
 • 8. „Омладина гради Југославију (Савезне омладинске радне акције у Југославији 1946–1963)“, Архив, Година VI, број 1–2, 2005, стр. 87–101.
 • 9. „Jugoslávská kultura v Československu 1945–1950“, Slovanský přehled, Praha, r. XCII, 2006, č. 2, str. 249–272.
 • 10. „Сарадња југословенске и чехословачке индустрије 1945–1950“, Studia Balcanica Bohemo-Slovaca VI, Svazek 1, Sekce historie, politologie a etnologie, Příspěvky přednesené na VI. mezinárodním balkanistickém sympoziu v Brně ve dnech 25.-27. dubna 2005, Brno 2006, str. 367–380.
 • 11. „Трговина у југословенским републикама 1945–1948, од приватног ка државном“, Историјски записи, 1–4/2004, стр. 107–133.
 • 12. „Suprotstavljeni interesi jugoslovenskih republika oko uvoza i podele poljoprivrednih mašina i sredstava 1957/58“, Tokovi istorije, 3/2006, str. 168–191.
 • 13. „Srpsko građanstvo i pitanje ratne dobiti 1946. godine, Pismo beogradskih trgovaca ministru finansija Sretenu Žujoviću“, Istorija 20. veka, 2/2006, str. 123–146 (koautorstvo sa Natašom Milićević).
 • 14. „Подржављење лесковачке индустрије 1945–1946“, Лесковачки зборник XLVII, Лесковац, 2007, стр. 233–248.
 • 15. „Здравствене прилике на савезним омладинским радним акцијама у Југославији 1946–1963“, Историја медицине, фармације и народне медицине, Зборник радова са XV научног скупа одржаног 24–25. маја 2006. у Зајечару, Београд – Зајечар, 2007, стр. 121–134.
 • 16. „Roba iz Hrvatske i Slovenije na tržištu Beograda (1945–1949)“, Pisati istoriju Jugoslavije: Viđenje srpskog faktora, zbornik radova, Beograd, 2007, str. 177–193.
 • 17. „Život u socijalističkom Beogradu 1945–1970“, Petničke sveske, broj 62, Zbornik radova odeljenja humanističkih nauka Istraživačke stanice Petnica, Valjevo, 2007, str. 281–289.
 • 18. „Реституција југословенске војне имовине из Чехословчке после Другог светског рата – имовина ВТЗ Крагујевац, Вогошћа, Барич и Обилићево“, Војно-историјски гласник, 1–2/2006, стр. 93–109.
 • 19. „Школовање Чеха и Словака у Србији 1945–1958“, Срби и Југославија, држава, друштво, политика, зборник радова, (уредник Момчило Исић), Београд, 2007, стр. 327–347.
 • 20. „Почеци социјалистичког Новог Београда. Прва фаза изградње Новог Београда 1947–1950“, Токови историје, 4/2007, Београд, 2007, стр. 75–96.
 • 21. „Живот на омладинским радним акцијама у Југославији 1946–1963“, Архив, Година VIII, број 1–2, 2007, стр. 119–137.
 • 22. „Pogled iz Beograda na Bandunšku konferenciju 1955. godine“, Istorija 20. veka, 1/2008, str. 71–84. (koautorstvo sa Dragomirom Bondžićem).
 • 23. „Економска емиграција из Југославије шездесетих година XX века“, 1968 – 40 година после, (уредник Радмила Радић), Београд, 2008, стр. 549–573.
 • 24. „Jedan ibeovski diplomata u Beogradu. Čehoslovački ambasador Pithart i normalizacija odnosa Jugoslavije i Čehoslovačke 1954–1956. godine“, Spoljna politika Jugoslavije 1950–1961, Zbornik radova (urednik Slobodan Selinić), Beograd, 2008, str. 231–251.
 • 25. „Имовина Чехословачке у Београду после Другог светског рата“, Годишњак града Београда, Књ. LIV, 2007, стр. 309–326.
 • 26. „Друштвена исхрана у Југославији 1945–1950“, Архив, Година IX, број 1–2, 2008, стр. 59–70.
 • 27. „Једна жртва Информбироа са Југа Србије. Случај Димитрија Димитријевића у Чехословачкој 1950. године“, Лесковачки зборник, XLIX, 2009, Лесковац, 2009, стр. 147–156.
 • 28. „Југословенско-совјетски преговори, децембар 1947 – фебруар 1948. Прилог проучавању југословенско-совјетског сукоба 1948. године“, Браничево у историји Србије, уредник Др Драган Алексић, Пожаревац – Београд, 2008, стр. 595–614.
 • 29. „Conversation Between Soviet and Yugoslav Delegation in Moskow (May 27 – June 12, 1946)“, Bulgarian Historical Review, 1–2/2009, Sofia, 2009, pp. 180–201. (koautorstvo sa A. Životićem).
 • 30. „Stručnjaci iz Čehoslovačke u Jugoslaviji 1945–1948“, Istorija 20. veka, 2/2009, str. 79–90.
 • 31. „Југословенска информбироовска емиграција у источноевропским земљама 1948–1964.“, Токови историје, 1–2/2009, стр. 31–54. (koautorstvo sa M. Mitrovićem).
 • 32. „Југословенско-чехословачки односи 1945–1955“, Југославија у хладном рату, зборник радова, Београд, 2010, стр. 149–181.
 • 33. „Процес Сланском 1952. и југословенско војно изасланство у Прагу“, Војно-историјски гласник, 2, 2009, стр. 233–246 (коауторство са А. Животићем).
 • 34. „Život diplomata u neprijateljskoj državi: jugoslovenske diplomate u Čehoslovačkoj i čehoslovačke diplomate u Jugoslaviji 1949–1953“, Istorija 20. veka, 2/2010, str. 53–66.
 • 35. „'Лаушманова акција'. Сарадња Југославије и чехословачког емигранта Бохумила Лаушмана 1950–1953“, Токови историје, 1/2010, стр. 52–72.
 • 36. „Југославија, СССР и источноевропске земље 1944–1948“, Ослобођење Београда 1944, зборник радова, ур. др Александар Животић, Београд, 2010, стр. 393–418.
 • 37. „Česi i Slovaci u Hrvatskoj i Srbiji 1945.-1948/49. – prve godine iskustva s komunističkom Jugoslavijom“, Časopis za suvremenu povijest, 2/2010, Zagreb, 2010, str. 413–433.
 • 38. „Историјски садржаји у зборницима радова 'Српска теологија у 20. веку 1–7'“, Српска теологија у 20. веку: истраживачки проблеми и резултати, књига 8, Београд, 2010, стр. 92–101.
 • 39. „Češka i slovačka manjina u Hrvatskoj od kraja Drugoga svjetskog rata do sredine pedesetih godina dvadesetog stoljeća“, Historijski zbornik, godina LXIII, broj 2, 2010, Zagreb, 2010, str. 521–537.
 • 40. „Крушевачки срез и посета председника Јосипа Броза Тита Крушевцу 1961. године“, Жупски зборник, 5, 2010, стр. 149–163.
 • 41. „Посета Јосипа Броза Лесковцу 1953. године“, Лесковачки зборник, LI, 2011, Лесковац, 2011, стр. 329–342.
 • 42. „’Prećutna rehabilitacija’. Vraćanje na Beogradski univerzitet nastavnika uklonjenih odlukom Suda časti posle Drugog svetskog rata“, Desničini susreti 2009. Zbornik radova, Zagreb, 2011, str. 188–198. (koautorstvo sa Dragomirom Bondžićem).
 • 43. „Pogledi Josipa Broza na neke probleme jugoslovenskog društva šezdesetih godina 20. veka“, Tito – viđenja i tumačenja, zbornik radova, urednik Olga Manojlović Pintar, Beograd, 2011, str. 329–346.
 • 44. „Поглед из Београда на Чехословачку. Слика Чехословачке у југословенској јавности 1945–1955“, Од Мораве до Мораве II, из историје српско-чешких односа (Od Moravy k Moravě II, z historie česko-srbských vztahů), Нови Сад, 2011, стр. 161–186.
 • 45. „’Lik komuniste’ u jugoslovenskoj diplomatiji 1945–1952“, Istorija 20. veka, 3/2011, str. 171–184.
 • 46. „Рад партијских организација у југословенској дипломатији 1948–1952“, Архив, Година XII, бр. 1–2, 2011, стр. 83–97.
 • 47. „Совјетска пропаганда у Југославији 1945–1961“, Српско-руски односи од почетка XVIII до краја XX века. Међународни научни скуп, 23 – 25. септембар 2010, Београд, 2011, стр. 301–315.
 • 48. „Сукоб двојице југословенских обавештајаца у Бугарској 1946/7: Антон Колендић и Војо Ристић“, Војно-историјски гласник, 2/2011, стр. 191–201.
 • 49. „Кадрови КПЈ у југословенској дипломатији 1945–1952“, Токови историје, 2/2011, стр. 93–115.
 • 50. „Комунисти у југословенској дипломатији 1945–1956: број и организација партијског живота“, Југословенска дипломатија 1945–1961, зборник радова, главни и одговорни уредник др Слободан Селинић, Београд, 2012, стр. 69–90.
 • 51. „Југословенски представници у Чехословачкој 1945–1949“, Југословенска дипломатија 1945–1961, зборник радова, главни и одговорни уредник др Слободан Селинић, Београд, 2012, стр. 135–158.
 • 52. „Амбасадор некомуниста и партијска дипломатија: Марко Ристић у Паризу 1945–1951“, Токови историје, 2/2012, стр. 135–159.
 • 53. „Promene u diplomatskim predstavništvima Jugoslavije 1944–1946“, Istorija 20. veka, 3/2012, str. 95–108.
 • 54. „Српска/југословенска држава и албанска мањина на Косову и Метохији 1945–1961: политичке, економске и друштвене прилике“, Културно наслеђе Косова и Метохије. Историјске тековине Србије на Косову и Метохији и изазови будућности, зборник 1, главни и одговорни уредник проф. др Урош Шуваковић, Београд, 2013, стр. 561–579.
 • 55. „Poseta predsednika Jugoslavije Josipa Broza Tita SAP Vojvodini, 18–21. april 1969“, Istorija 20. veka, 2/2013, str. 131–144.
 • 56. „Посета Јосипа Броза Србији 5–7. јуна 1961“, Токови историје, 2/2013, стр. 147–164.
 • 57. „From Love and Cooperation to Rejection and Resentment: Yugoslav-Polish Cultural Cooperation 1945–1949“, Polska i Jugoslawia w stosunkach miedzynarodowych po II wojnie swiatowej, pod redakcja Momčilo Pavlovicia, Andrzeja Zacminskiego, Bydgoszcz, 2014, pp. 237–248.
 • 58. „Здравствено осигурање сељака у Србији шездесетих година ХХ века“, Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура, зборник радова са V научно-стручног скупа одржаног 1. новембра 2013. у Зајечару, Зајечар, 2013, стр. 237–245.
 • 59. „Од Краљевог до Титовог војног изасланика – потпуковник Миодраг Лозић у Москви, 1942–1944. године“, Сто година српског војног ваздухопловства, књига I, Историјски развој, Београд, 2014, стр. 185–199, резиме на страни 360.
 • 60. „Јосип Броз у Источној Србији, 21–22. септембар 1969“, Токови историје, 2/2014, стр. 133–153.
 • 61. „Националне мањине у Србији 1945–1961: политички значај“, Историја и географија: сусрети и прожимања, тематски зборник радова, главни и одговорни уредник др Софија Божић, Београд, 2014, стр. 369–394.
 • 62. „Документ о реакцијама у ЈНА на посету Јосипа Броза Косову и Метохији од 25. до 28. марта 1967. године“, Војноисторијски гласник, 1/2014, стр. 274–286.
 • 63. „Посета Јосипа Броза Банату, 25. октобра 1969“, Архив, часопис Архива Југославије, Година XV, 1–2/2014, стр. 169–181.
 • 64. „Jugoslovenska diplomatija 1945–1950: stvaranje partijske diplomatije“, Annales. Anali za istrske in mediteranske študije, Series Historia et Sociologia, 24, 2014, 4, Kopar, str. 553–562.
 • 65. „Školovanje jugoslovenskih učenika u privredi u Poljskoj 1947/48“, Jugoslovensko-poljski odnosi u XX veku, zbornik radova, urednici prof. dr Momčilo Pavlović, dr hab. Andrzej Zaćminski, dr Dragomir Bondžić, Beograd, 2015, str. 185–204.
 • 66. „Josip Broz Tito u „Politici“ i „Borbi“ februara 1969: o Kosovu i Metohiji, međunarodnim odnosima i štampi“, Istorija 20. veka, 2/2015, str. 151–165.
 • 67. „Реакције комуниста Београда на „Предлог за размишљање“ књижевника Србије 1967: документа“, Токови историје 1/2015, стр. 163–186.
 • 68. „Фотографије као историјски извор за посету Јосипа Броза Тита Крушевцу 1961. године“, Жупски зборник, 9, 2014, стр. 175–200 (коаутор Драгомир Бонџић).

Библиографије:

 • 1.„Библиографија изабраних радова о 1968. години“, 1968 – 40 година после, Београд, 2008, стр. 679–696. (коауторство са Драгомиром Бонџићем)

Каталози изложбених поставки:

 • 1. „Исхрана у Београду 1945–1970“, Ђачке трпезе у Београду (1899–1970), Београд, 2009, стр. 51–72.

Резимеи са научних скупова:

 • 1. „Jugoslovensko-sovjetski pregovori, decembar 1947 – februar 1948. godine, Prilog proučavanju jugoslovensko (srpsko)-sovjetskih (ruskih) odnosa u XX veku“, Braničevo u istoriji Srbije, međunarodni naučni skup, zbornik rezimea, Požarevac, 2007, str. 112–115.
 • 2. „Prećutna rehabilitacija. Vraćanje na Beogradski univerzitet profesora uklonjenih odlukama Suda časti 1945.“, Desničini susreti 2009: Intelektualci i vlast 1945–1954, urednik Drago Roksandić, Zagreb, 2009, str. 36 (koautor sa D. Bondžićem).
 • 3. „Školovanje jugoslovenskih učenika u privredi u Poljskoj 1947/48“, Jugoslovensko-poljski odnosi u XX veku, međunarodna naučna konferencija, Beograd, 9–10. oktobar 2014, str. 40, 41.

Енциклопедијске одреднице:

 • 1. „Албус“, Српска енциклопедија, том I, књига 1, А – Беобанка, Нови Сад – Београд, 2010, стр. 141.
 • 2. „Аутопут Братство–јединство“, Српска енциклопедија, том I, књига 1, А – Беобанка, Нови Сад – Београд, 2010, стр. 418.

Уредништва:

 • 1. Spoljna politika Jugoslavije 1950–1961, zbornik radova, odgovorni urednik mr Slobodan Selinć, Beograd, 2008.
 • 2. Пола века Института за новију историју Србије 1958–2008, Београд, 2008. (члан Редакциног одбора).
 • 3. Југословенска дипломатија 1945–1961, зборник радова, главни и одговорни уредник др Слободан Селинић, Београд, 2012.

Предговори:

 • 1. „Предговор“, Југословенска дипломатија 1945–1961, зборник радова, главни и одговорни уредник др Слободан Селинић, Београд, 2012, стр. 13–15.

Радови у дневним и периодичним листовима:

 • 1. „Prećutna rehabilitacija. Vraćanje na Beogradski univerzitet nastavnika uklonjenih odlukom Suda časti posle Drugog svetskog rata“, Просвјета, новине за културу, Загреб, Година 17 (42), број 96 (706), фебруар 2010, стр. 42/43. (koautor dr Dragomir Bondžić)
 • 2. „Како је омладина градила Југославију“, Политика, број 36540, 3. август 2015, стр. 12.

Радови на интернету:

 • 1. „Savezne omladinske radne akcije u Jugoslaviji 1946–1963. godine“, http://www.fpi.rs/blog/otvorena-knjiga/, 5. март 2014.