Штампа

Др Александар Животић

Научни сарадник
Биографија:

 • Датум и година рођења: 18.05.1981.
 • Место рођења: Београд.
 • Школовање: Средња школа: 2000, XИИ гимназија, Београд.
 • Факултет: 2005, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Оделење за историју.
 • Магистарска теза: 2007, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Катедра за историју Југославије, "Југославија и Суецка криза 1956 – 1957"
 • Магистарска теза: 2010, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Катедра за историју Југославије, "Југославија, Албанија и велике силе. 1945-1961"
 • Запослење: 2006, Институт за новију историју Србије.
 • Област интересовања: Дипломатска и војна историја Југославије 1945 - 1991, историја Блиског истока 1945 - 1979, југословенска политика на Блиском истоку 1945 - 1979, историја Европе током Хладног рата, историја Балкана после Другог светског рата.

Библиографија:
Монографије:
Југославија и Суецка криза, 1956–1957, Београд 2008.

Чланци и студије:

 • Јуришне ( четничке ) јединице Војске Краљевине Југославије 1940 - 1941, Војноисторијски гласник 1 – 2 / 2003, 44. – 65.
 • Апис на Косову1912 , Војноисторијски гласник 1 - 2 / 2005, 44 – 58.
 • КПЈ / СКЈ и египатски комунисти и социјалисти, 1946 – 1956, Токови историје, 3 / 2006, 153 - 167.
 • Тхе Данубе ин Yугослав Wар Планс ( 1948 - 1954 ), Ануарул Музеулуи Маринеи Романе, ИX ( 2006 ), 457 - 465.
 • Бьлгария вьв военните планове на Балканските сьюзници ( 1952 – 1955 ), Военноисторически сборник 3 / 2006, 78 – 85.
 • Коауторство са Јованом Чавошким, Најновија историографија о Хладном рату: Блиски и Далеки исток, Токови историје 4 / 2006, 249 – 260.
 • Српски герилски одреди на простору Старе Србије 1911 – 1912, Зборник Герила на Балкану, Београд 2007, 119 – 136.
 • Југословенско – египатски војни односи 1953 – 1956, Токови историје 1 – 2 / 2007, 154 - 169.
 • Југословенска војна помоћ Уједињеној Арапској Републици 1967, Историја XX века 1 – 2 / 2007, 117 – 128.
 • Југословенско – египатски односи 1922 – 1941, Зборник за историју Матице српске 74, 49 – 70.
 • Резиме рада Совјетски војни инструктори у Југословенској армији 1944 – 1948, Браничево у историји Србије, Београд 2007, 59 – 61. стране.
 • Одред Југословенске народне армије на Синају 1956 – 1967. Скица за тему, Војносторијски гласник 1 – 2 / 2006,111 – 130
 • Емиграција из Србије у Египту 1945 – 1956, Зборник Србија и Југославија – политика, држава и друштво, Београд 2007, 364 – 377.
 • Реферат совјетског пуковника Ктиторенка о реорганизацији Југословенској армији,Токови историје 3/2007.
 • Новија западна историографија о Југославији у Хладном рату, Токови историје,4/2007
 • „Санитетско обезбеђење Одреда ЈНА на Синају 1956–1957“, Војноисторијски гласник, 1–2/2007, Београд, 2008, стр. 130–140.
 • „Југословенска спољна политика током Суецке кризе и стабилност Балканског пакта 1956 – 1957“, Архив, Београд, 2008, 1–2/2007, стр. 138–149.
 • „Сyтрудничеството между военновyздушните сили на ЈУгославија и Бyлгарија (1945-1948)“, Военноисторически сборник, 1/2008, Софија, 2008, стр. 59–66.
 • „Зашто је реорганизована Југословенска армија 1948? Ратни план „Максимум“?“, Историја XX века, 1/2008, стр. 57-71.
 • „Југославија и Блиски исток (1945-1956)“, Спољна политика Југославије 1950-1961, Београд, 2008, стр. 483-496.
 • „Југославија и блискоисточна криза 1967-1968. године“, 1968-четрдесет година после, Београд, 2008, стр. 51-68
 • „Политичка емиграција из Југославије у Сирији 1947-1952“, Токови историје, 3-4/2008, Београд, 2009, стр. 46–60.
 • „ Божин Симић о себи“, Жупски зборник, 3, Александровац, 2009, стр. 250-258.
 • Коауторство са Слободаном Селинићем, „Цонверсатион Бетwеен Совиет анд Yугослав Делегатион ин Мосцоw (Маy 27-Јуне 12, 1946)“, Булгариан Хисторицал Ревиеw, 1-2/2009, Софија, 2009, стр. 180-202.
 • „Совјетски војни инструктори у Југословенској армији 1944-1948“, Зборник радова Браничево у историји Србије, ИИИ, Београд, 2009, стр. 615-631.
 • „Југосзлáвиа кüлполитикáја а хидегхáборú идејéн – А фелбомлáс егyк ока?“, Аз уј немзеталламок ес аз етникаи тисзтогатасок Келет-Еуропабан 1989 утан, Будапест, 2009, стр. 114-132.
 • „Отварање албанског питања у Југославији у сенци сукоба између Југославије и Информбироа 1948-1954“, Историја XX века, 2/2009, стр. 91-103.