Штампа

Александар В. Милетић

Истраживач сарадник
Биографија:

 • Датум и година рођења: 02.02.1982.
 • Место рођења: Алексинац.
 • Школовање: Средња школа: 2001, Гимназија, Алексинац.
 • Факултет: 2008, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Група за историју.
 • Запослење: 2008-2009, Алексиначка гимназија.
 • 2011, Институт за новију историју Србије.
 • Област интересовања: Политички дисиденти у социјалистичкој Југославији, противречности социјалистичког друштва, идеолошко-политички сукоби унутар КПЈ/СКЈ.
 • Е-маил:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Библиографија:

Грађа:

  1. ''Пријем делегације британских лабуриста код маршала Тита у оквиру њихове прве посете Југославији, 1950. године'', Токови историје, 1/2011, Београд 2012, стр. 137-164.

Чланци и студије:

 • 1.''Царски друм'', Трагања, 1/98, Алексинац 1998, стр. 47-50.
 • 2. ''Локалитет Зиндан'', Трагања, 2/99, Алексинац 1999, стр. 51-52.
 • 3. ''Обичан човек у необичном друштву'', у: Јосип Ерцеговић, Голгота Голи оток, Ниш 2007, стр. 7-9.
 • 4. ''Историја Алексинца – упоредна хронологија догађаја'', Трагања, 13/10, Алексинац 2010, стр. 26-32.
 • 5. ''Алексиначко Поморавље у ХIX веку (1833-1878)'', тематски зборник радова, Капија Поморавља,Историјски архив Крушевац, Варварин 2012, стр. 229-244.
 • 6. ''Спољнополитичка делатност Милована Ђиласа 1944-1953'', Југословенска дипломатија 1945-1961,тематски зборник радова, (ур. Слободан Селинић), ИНИС Београд 2012, стр. 291-312. (UDK 32:929 Ђилас М. 327(497.1)’’1944/1953’’ ISBN: 978-86-7005-103-4)
 • 7. ''Милован Ђилас и Јосип Броз Тито. Од сарадње до сукоба'', у: Трибина: истраживања младих сарадника ИНИС-а, зборник радова, (ур. др Зоран Јањетовић), Београд 2013, стр. 183-200. (УДК 32:929Ђилас М. 321.728/.74Тито323(497.1)''1945/1954'' ISBN 978-86-7005-118-8)
 • 8. ''Дисидентство као истраживачка тема у савременој српској историографији'', у: Хуманизација универзитета, тематски зборник радова са 2. међународног научног скупа НИСУН, (ур. проф. др Бојана Димитријевић), Том I, Ниш 2013, стр. 464-474. (УДК 323.22:321.74(497.1) ISBN 976-86-7379-297-2)
 • 9. ''Допринос Гојка Николиша настанку и развоју медицине у социјалистичкој Југославији '', у: Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура, зборник докумената са 5. научно-стручног скупа, Зајечар 2014, стр. 125-132. (УДК: 61(497.11)(091)(082) ISBN: 978-86-84483-23-4)
 • 10. ''Комунистичка партија Југославије и догађаји од 27. марта 1941'', у: Срби и рат у Југославији 1941, зборник радова, (ур. др Драган Алексић), Београд 2014, стр. 231-249. (УДК 329.15(497.1)''1941''94(497.1)''1941'' ISBN: 978-86-7005-114-0)
 • 11. ''Милован Ђилас и питање разграничења између Србије и Хрватске 1945'', у: Историја и географија, сусрети и прожимања, зборник радова, (ур. др Софија Божић), Београд 2014, стр. 241-261. (УДК: 323(497.1)''1945'' 32:929 Ђилас М. ISBN: 978-86-7005-125-6)
 • 12. ''Милован Ђилас на власти. Пут ка дисидентству'', у: Личност и дјело Милована Ђиласа, зборник радова са међународног научног скупа, Никшић 2014, стр. 85-92. (УДК: 32:929 Ђилас М. ISBN: 978-86-7664-123-9 ISBN: 978-86-7798-082-5)
 • 13. ''Кратак преглед 'Ђиласологије'. Прилог изучавању биографије једне историјске личности'', тематски зборник радова са 3. међународног научног скупа НИСУН, (ур. проф. др Бојана Димитријевић), Том I, Ниш 2014, стр. 231-247. (УДК: 94(497.11)''19'' 321.74(491.1):929 Ђилас М. ISBN: 978-86-80029-62-7 ISBN: 978-86-7379-346-7)
 • 14. ''Relations between the Yugoslav and Romanian Communists in the Cold War. The Review of Archival Reords'', Revista archivelor (Archives review), No 2, LXXXVIII (2011), p. 147-153. (ISSN: 1453-1755)