Штампа

Др Слободан Селинић (2)

Научни сарадник
Биографија:

 • Датум и година рођења: 23.10.1975.
 • Место рођења: Бајина Башта.
 • Школовање: Средња школа: 1994, Гимназија, Бајина Башта.
 • Факултет: 1999, Универзитет у Београду, Филозофски факултет.
 • Магистарска теза: 2004, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за историју, "Снабдевање пољопривредним производима и исхрана у Београду 1960-1970".
 • Докторска теза: 2009, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за историју, "Југословенско-чехословачки односи. 1945-1955".
 • Запослење: 2002, Институт за новију историју Србије.
 • Област интересовања: Проучавање друштва у социјалистичкој Југославији и односа Југославије и Чехословачке после Другог светског рата.
 • Е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Библиографија:

Монографије:

 • Beograd 1960–1970, snabdevanje i ishrana, Beograd 2005.
 • Jugoslovensko-čehoslovački odnosi 1945–1955, Beograd, 2010.
 • Jugoslavija i svet 1945–1950. Hronologija, Beograd, 2010, 483 strane (koautor D. Bajagić).

Чланци и студије:

 • „Urbanizacija socijalističkog Beograda, Istorijski pogled na neke aspekte urbanizacije Beograda 1945–1970“, Tokovi istorije, 3–4/2005, str. 182–204.
 • „Омладина гради Југославију (Савезне омладинске радне акције у Југославији 1946–1963)“, Архив, Година VI, број 1–2, 2005, стр. 87–101.
 • „Jugoslávská kultura v Československu 1945–1950“, Slovanský přehled, Praha, r. XCII, 2006, č. 2, str. 249–272.
 • „Сарадња југословенске и чехословачке индустрије 1945–1950“, Studia Balcanica Bohemo-Slovaca VI, Svazek 1, Sekce historie, politologie a etnologie, Příspěvky přednesené na VI. mezinárodním balkanistickém sympoziu v Brně ve dnech 25.-27. dubna 2005, Brno 2006, str. 367–380.
 • „Трговина у југословенским републикама 1945–1948, од приватног ка државном“, Историјски записи, 1–4/2004, стр. 107–133.
 • „Школовање Чеха и Словака у Србији 1945–1958“, Срби и Југославија, држава, друштво, политика, зборник радова, (уредник Момчило Исић), Београд, 2007, стр. 327–347.
 • „Живот на омладинским радним акцијама у Југославији 1946–1963“, Архив, Година VIII, број 1–2, 2007, стр. 119–137.
 • „Pogled iz Beograda na Bandunšku konferenciju 1955. godine“, Istorija 20. veka, 1/2008, str. 71–84. (koautorstvo sa Dragomirom Bondžićem).
 • „Економска емиграција из Југославије шездесетих година XX века“, 1968 – 40 година после, (уредник Радмила Радић), Београд, 2008, стр. 549–573.
 • „Југословенско-совјетски преговори, децембар 1947 – фебруар 1948. Прилог проучавању југословенско-совјетског сукоба 1948. године“, Браничево у историји Србије, уредник Др Драган Алексић, Пожаревац – Београд, 2008, стр. 595–614.
 • „Conversation Between Soviet and Yugoslav Delegation in Moskow (May 27 – June 12, 1946)“, Bulgarian Historical Review, 1–2/2009, Sofia, 2009, pp. 180–201. (koautorstvo sa A. Životićem).
 • „Југословенска информбироовска емиграција у источноевропским земљама 1948–1964.“, Токови историје, 1–2/2009, стр. 31–54. (koautorstvo sa M. Mitrovićem).
 • „Процес Сланском 1952. и југословенско војно изасланство у Прагу“, Војно-историјски гласник, 2, 2009, стр. 233–246 (коауторство са А. Животићем).
 • „'Лаушманова акција'. Сарадња Југославије и чехословачког емигранта Бохумила Лаушмана 1950–1953“, Токови историје, 1/2010, стр. 52–72.
 • „Југославија, СССР и источноевропске земље 1944–1948“, Ослобођење Београда 1944, зборник радова, ур. др Александар Животић, Београд, 2010, стр. 393–418.
 • „Česi i Slovaci u Hrvatskoj i Srbiji 1945.-1948/49. – prve godine iskustva s komunističkom Jugoslavijom“, Časopis za suvremenu povijest, 2/2010, Zagreb, 2010, str. 413–433.
 • „Češka i slovačka manjina u Hrvatskoj od kraja Drugoga svjetskog rata do sredine pedesetih godina dvadesetog stoljeća“, Historijski zbornik, godina LXIII, broj 2, 2010, Zagreb, 2010, str. 521–537.
 • „’Prećutna rehabilitacija’. Vraćanje na Beogradski univerzitet nastavnika uklonjenih odlukom Suda časti posle Drugog svetskog rata“, Desničini susreti 2009. Zbornik radova, Zagreb, 2011, str. 188–198. (koautorstvo sa Dragomirom Bondžićem).
 • „Pogledi Josipa Broza na neke probleme jugoslovenskog društva šezdesetih godina 20. veka“, Tito – viđenja i tumačenja, zbornik radova, urednik Olga Manojlović Pintar, Beograd, 2011, str. 329–346.
 • „’Lik komuniste’ u jugoslovenskoj diplomtiji 1945–1952“, Istorija 20. veka, 3/2011, str. 171–184.
 • „Совјетска пропаганда у Југославији 1945–1961“, Српско-руски односи од почетка XVIII до краја XX века. Међународни научни скуп, 23 – 25. септембар 2010, Београд, 2011, стр. 301–315.
 • „Кадрови КПЈ у југословенској дипломатији 1945–1952“, Токови историје, 2/2011, стр. 93–115.
 • „Комунисти у југословенској дипломатији 1945–1956: број и организација партијског живота“, Југословенска дипломатија 1945–1961, зборник радова, главни и одговорни уредник др Слободан Селинић, Београд, 2012, стр. 69–90.
 • „Амбасадор некомуниста и партијска дипломатија: Марко Ристић у Паризу 1945–1951“, Токови историје, 2/2012, стр. 135–159.

Библиографије:

 • „Библиографија изабраних радова о 1968. години“, 1968 – 40 година после, Београд, 2008, стр. 679–696. (коауторство са Драгомиром Бонџићем).

Уредништва:

 • Spoljna politika Jugoslavije 1950–1961, zbornik radova, odgovorni urednik mr Slobodan Selinć, Beograd, 2008.
 • Пола века Института за новију историју Србије 1958–2008, Београд, 2008. (члан Редакциног одбора).
 • Југословенска дипломатија 1945–1961, зборник радова, главни и одговорни уредник др Слободан Селинић, Београд, 2012.