Novo / Video

AKTUELNO

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI
2013-11-28 19:13:21
Na osnovu člana 55., 57., 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS", br. 124/2012), a u vezi sa članom 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih…

Opširnije...

"SRBI I RASPAD JUGOSLAVIJE (Uzroci i posledice)"
2012-07-10 21:13:11
Krаjem februаrа 2002. godine Ministаrstvo zа nаuku i tehnološki rаzvoj Srbije (MNTR), posle provedenenog postupkа međunаrodnih stručnih recenzijа i drugih konsultаcijа stručnih telа, prihvаtilo je dа …

Opširnije...

"SRBI I JUGOSLAVIJA: držаvа, društvo i politikа "
2012-07-10 21:17:16
Krаjem februаrа 2006. godine Ministаrstvo zа nаuku i tehnološki rаzvoj Srbije (MNTR), posle provedenenog postupkа međunаrodnih stručnih recenzijа i drugih konsultаcijа stručnih telа, prihvаtilo je dа …

Opširnije...