Štampa

Saradnici

Naše fotografije

NAUČNI SEKTOR:

 
Dr Momčilo Mitrović
Naučni savetnik

Biografija i bibliografija
  Dr Mile Bjelajac
Naučni savetnik, direktor INIS

Biografija i bibliografija
 
Dr Momčilo Isić
Naučni savetnik

Biografija i bibliografija
  Dr Branko Nadoveza
Naučni savetnik

Biografija i bibliografija
 
Dr Radmila Radić
Naučni savetnik

Biografija i bibliografija
  Dr Zoran Janjetović
Naučni savetnik

Biografija i bibliografija
 
Dr Dragan Aleksić
Viši naučni saradnik

Biografija i bibliografija
  Dr Vera Gudac-Dodić
Viši naučni saradnik

Biografija i bibliografija
 
Dr Gordana Krivokapić-Jović
Viši naučni saradnik

Biografija i bibliografija
  Dr Miroslav Perišić
Viši naučni saradnik

Biografija i bibliografija
 
Dr Branka Prpa
Naučni saradnik

Biografija i bibliografija
  Dr Marija Obradović
Naučni saradnik

Biografija i bibliografija
 
Dr Olga Manojlović Pintar
Viši naučni saradnik

Biografija i bibliografija
  Dr Sofija Božić
Viši naučni saradnik

Biografija i bibliografija
 
Dr Mladenka Ivanković
Naučni saradnik

Biografija i bibliografija
  Dr Petar Dragišić
Viši naučni saradnik

Biografija i bibliografija
 
Dr Slobodan Selinić
Viši naučni saradnik

Biografija i bibliografija
  Dr Vladan Jovanović
Viši naučni saradnik

Biografija i bibliografija
 
Dr Aleksej Timofejev
Viši naučni saradnik

Biografija i bibliografija
  Dr Aleksandar Raković
Viši naučni saradnik

Biografija i bibliografija
 
Dr Bojan Simić
Naučni saradnik

Biografija i bibliografija
  Dr Vladimir Cvetković 
Naučni saradnik 

Biografija i bibliografija
 
Dr Aleksandar R. Miletić
Naučni saradnik

Biografija i bibliografija
  Dr Nataša Milićević
Istraživač-saradnik

Biografija i bibliografija
 
Dr Dušan Bajagić
Naučni saradnik

Biografija i bibliografija
  Dr Vesna Đikanović
Istraživač-saradnik

Biografija i bibliografija
 
Dr Sanja Petrović Todosijević
Istraživač-saradnik

Biografija i bibliografija
  Dr Jovan Čavoški
Naučni saradnik

Biografija i bibliografija
 
Mr Milan Sovilj
Istraživač-saradnik

Biografija i bibliografija
  Ma. Olivera Marković
Istraživač-saradnik

Biografija i bibliografija
 
Dr Srđan Milošević
Istraživač-saradnik

Biografija i bibliografija
  Dr Aleksandar Miletić
Istraživač-saradnik

Biografija i bibliografija
 
Ma. Milan Piljak
Istraživač-saradnik

Biografija i bibliografija
  Dr Jelena Rafailović
Istraživač-pripravnik

Biografija i bibliografija
 
Ma. Dejan Zec
Istraživač-pripravnik

Biografija i bibliografija
  Dr Aleksandar Stojanović
Naučni saradnik

Biografija i bibliografija
 
Dr Aleksandar Lukić
Istraživač-saradnik

Biografija i bibliografija
    Dr Srđan Mićić
Istraživač-saradnik

Biografija i bibliografija
 OPŠTI SEKTOR:

 
Dragana Španović
Sekretar

Biografija
  Mirjana Vujošević
Operater-daktilograf

Biografija
 
Vera Sivčević-Krgović
Šef računovodstva

Biografija
  Verica Cerović
Pomoćni radnik

Biografija