Štampa

Mr Dušаn Bаjаgić

Naučni saradnik
Biografija:
 • Datum i godina rođenja: 01.05.1973.
 • Mesto rođenja: Požarevac.
 • Školovanje: Srednja škola: 1992, Zemunska I gimnazija.
 • Fakultet: 2000, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odelenje za istoriju.
 • Magistarska teza: 2008, Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka, Smer za upravu i upravljanje, "Upravljanje organima državne uprave u pluralizmu različitih pravnih sistema".
 • Doktorska disertacija: 2015, Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka, "Uporedna analiza državne administracije u političkim sistemima Vajmarske republike, Francuske Treće republike i Kraljevine SHS/Jugoslavije"
 • Zaposlenje: 2001, Institut za noviju istoriju Srbije.
 • Oblast interesovanja: Istorija javne uprave u Jugoslaviji u 20. veku (javna uprava u Kraljevini SHS/Jugoslaviji); Jugoslavija u međunarodnim odnosima 20.veka (Podunavlje i Balkan između dva svetska rata); Jugoslavija u Hladnom ratu.
 • E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Bibliografija:

Monografije:

 • 1. Bajagić, Dušan, R., Upravljanje Ministarstvom prosvete Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2009.
 • 2. Selinić, Slobodan, Bajagić, Dušan, Jugoslavija i svet 1945–1950. Hronologija, Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2010.

Poglavlja u tematskim zbornicima:

 • 1. Bajagić, Dušan, R., Stojanović, Aleksandar, „Kolaboracija u okupiranoj Evropi 1939–1945: Komparativna analiza francuskog, grčkog i srpskog iskustva“, Istorija i geografija: susreti i prožimanja, tematski zbornik radova, urednik Sofija Božić, Beograd: Geografski institut „Jovan Cvijić“ SANU: Institut za noviju istoriju Srbiju: Institut za slavistiku RAN, 2014, str. 53–88.
 • 2. Bajagić, Dušan, R., „Istorijski, geografski, političko–pravni prostori i delovanje ministara prosvete Kraljevine SHS“, Istorija i geografija: susreti i prožimanja, tematski zbornik radova, urednik Sofija Božić, Beograd: Geografski institut „Jovan Cvijić“ SANU: Institut za noviju istoriju Srbiju: Institut za slavistiku RAN, 2014, str. 743–771.
 • 3. Bajagić, Dušan, R., Stojanović, Aleksandar, D., „Milan Nedić i njegova uloga u Drugom svetskom ratu u svetlu srpske istoriografije i novih istorijskih izvora“, Nauka i savremeni univerzitet: Istoriografija i savremeno društvo, Tematski zbornik radova, Niš: Izdavački centar Univerzitet u Nišu Filozofski fakultet, 2014, str. 190–207.
 • 4. Bajagić, Dušan, R., Stojanović, Aleksandar, „Jugoslovenske krize (1918–1941) i Drugi svetski rat na prostoru Srbije u novijoj srpskoj istoriografiji“, Srbi i rat u Jugoslaviji 1941. godine, tematski zbornik radova, urednik Dragan Aleksić, Beograd: Institut za noviju istoriju Srbiju: Muzej žrtava genocida: Institut za slavistiku RAN, 2014, str. 559–631.
 • 5. Bajagić, Dušan, „Istorijske dimenzije razvoj okruga u Srbiji kao teritorijalo-političkog sistema upravljanja (1804–1941)“, Međunarodni naučni skup Braničevo u istoriji Srbije, Zbornik radova, urednik Dragan Aleksić, Požarevac: Istorijski arhiv – Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2008, str. 25–44.
 • 6. Bajagić, Dušan, „Gimnazije u Srbiji za vreme Kraljevine SHS“, Srbi i Jugoslavija: država, društvo i politika, Zbornik radova, urednik Momčilo Isić, Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2007, str. 313–326.
 • 7. Bajagić, Dušan, „Svetozar Pribićević, Velja Vukićević i Stjepan Radić kao ministri prosvete Kraljevine SHS (1924–1926)“, Pisati istoriju Jugoslavije: Viđenje srpskog faktora, Zbornik radova, urednik Mile Bjelajac, Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2007, str. 197–236.
 • 8. Bajagić, Dušan, „List ”Politika” o Atlantskom paktu (Kvantitativna analiza)“, Velike sile i male države u Hladnom ratu 1945–1955: Slučaj Jugoslavije, Zbornik radova sa Međunarodne naučne konferencije, Beograd 3 i 4. novembar 2003, urednik Ljubodrag Dimić, Beograd: Filozofski fakultet, Katedra za istoriju Jugoslavije, 2005, str. 206–233.

Članci:

 • 1. Bajagić, Dušan R., Miljević, Milan, I., „Organizacija nadležnosti Ministarstva prosvete Kraljevine SHS u oblasnim upravama“, Tokovi istorije 2/2010, Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2011, str. 7–23.
 • 2. Bajagić, Dušan, „Stjepan Radić kao ministar prosvete Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca“, Tokovi istorije 4/2006, Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2006, str. 139–158.
 • 3. Bajagić, Dušan, „Mađarska štampa o ubistvu kralja Aleksandra I Karađorđević“, Tokovi istorije 3-4/2005, Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2005, str. 9–27.